Hlavní strana Poradenská činnost Reference Kontakt


Finanční poradenství

• návrh rozpočtu projektu
• posouzení nákladů a výnosů, stanovení reálné míry zisku
• zajištění projektového financování
• zajištění investičního úvěru a individuálních hypotečních úvěrů
• řízení financování, kontrola faktur
• závěrečné vyhodnocení celého projektu


Právní poradenství

• příprava všech smluv - rezervační, budoucí kupní, smlouvy o dílo, mandátní  smlouvy  pro všechny  činnosti  spojené  s provedením projektu
• právní servis po celou dobu trvání projektu
• poradenství pro cizince, nabývání nemovitostí
• zakládání společnosti

Daňové  poradenství

• získávání dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů
• daňová optimalizace


Ostatní služby pro podnikatele a malé firmy

• zajištění certifikace ISO
• příprava speciálních projektů dle zadání klienta “na klíč”